รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564)  • Version
  • Download 52
  • File Size 2.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 29, 2021
  • Last Updated July 5, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *