ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567