กนผ.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมในพิธีปิดงานเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” ครั้งที่ 2