ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี)

  • Version
  • Download 4
  • File Size 191 KB
  • Create Date November 11, 2021
  • Download

prm65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *