ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี)

  • Version
  • Download 35
  • File Size 2.87 MB
  • Create Date January 29, 2021
  • Download