คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 238/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

  • Version
  • Download 0
  • File Size 129.57 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *