คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 190/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  • Version
  • Download 0
  • File Size 49.64 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *