หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

  • Version
  • Download 5
  • File Size 9.59 MB
  • Create Date March 1, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *