แผนยุทธศาสตร์และบูรณาการ

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

09 ม.ค. 2563 0 389

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

แบบฟอร์ม การจัดทำคำขอโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบฟอร์ม การจัดทำคำขอโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26 ธ.ค. 2562 0 209

แบบฟอร์ม การจัดทำคำขอโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26 ธ.ค. 2562 0 251

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 ธ.ค. 2562 0 217

การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

1
^