พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม