มรพส.เปิดศักราช บวงสรวงศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 กองนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว 2567