กองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. กองนโยบายและแผน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก