งาน “ดนตรีในสวน :H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนในงาน “ดนตรีในสวน :H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” 🎺🎷🎼🎵 และร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

🎵 H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย 💛

ณ เวทีด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

▪️ สื่อ e-Book คลิกที่นี่ https://online.fliphtml5.com/ijhkg/rjtc/

▪️ สูจิบัตร ไฟล์PDF คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/KvNgI