โครงการ PROUND TO BE 2023 ปลูกต้นราชพฤกษ์

🗓️ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

🌿🌱นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ PROUND TO BE 2023 ปลูกต้นราชพฤกษ์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ (เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566)

📌 ณ ถนนราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว