ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565)

📆 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

🖋 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565)

🏙 ณ ห้องประชุม ท.210 และประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom