สรุปงบประมาณที่ได้จัดสรร โครงการพัฒนตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 1
  • File Size 93.70 KB
  • Create Date June 10, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *