สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564)

  • Version
  • Download 4
  • File Size 411.56 KB
  • Create Date April 24, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *