คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564)  • Version
  • Download 26
  • File Size 4.11 MB
  • File Count 1
  • Create Date April 20, 2021
  • Last Updated August 18, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *