คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุง  • Version
  • Download 1
  • File Size 1.81 MB
  • File Count 1
  • Create Date August 18, 2021
  • Last Updated August 18, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *