คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564)  • Version
  • Download
  • File Size 460.60 KB
  • File Count 1
  • Create Date August 19, 2021
  • Last Updated August 19, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *