คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 876/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการ

  • Version
  • Download 1
  • File Size 376.57 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *