คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 1
  • File Size 189.32 KB
  • Create Date September 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *