คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 579/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผน การบริหาร และการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่มเติม)

  • Version
  • Download 0
  • File Size 36.49 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *