คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 527/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2

  • Version
  • Download 0
  • File Size 3.13 MB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *