คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 375/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  • Version
  • Download 6
  • File Size 220.82 KB
  • Create Date May 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *