คำสั่งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 01/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Version
  • Download 2
  • File Size 57.82 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *