คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 96/2564 เรื่อง ให้บุคคลากรไปราชการ “เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565 – 2569)

  • Version
  • Download 4
  • File Size 189.34 KB
  • Create Date March 8, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *