คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ พ.ศ. 2565 – 2569

  • Version
  • Download 7
  • File Size 1.63 MB
  • Create Date March 8, 2021
  • Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *