จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม แกรนวังทอง โรงแรม เนเชอรัลปาร์ค เดอ วังทอง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย

วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่ายณ ห้องประชุมหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ โฮเต็ล พิษณุโลก ขอขอบคุณทีมวิทยากรนำโดย ท่านนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ และขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม

Read more