การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563) ณ ห้องประชุม ท 210 ชั้น 2 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. –

Read more