แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา ตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • Version
  • Download 2
  • File Size 811 KB
  • Create Date August 19, 2021
  • Download