หนังสือเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)

  • Version
  • Download 13
  • File Size 574 KB
  • Create Date June 14, 2021
  • Download