คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

  • Version
  • Download 15
  • File Size 161 KB
  • Create Date March 9, 2021
  • Download