คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 238/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

  • Version
  • Download 2
  • File Size 130 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download