คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 876/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการ

  • Version
  • Download 3
  • File Size 377 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download