คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 955/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  • Version
  • Download 2
  • File Size 79 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download