คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1031/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 9
  • File Size 195 KB
  • Create Date February 24, 2021
  • Download