คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 4
  • File Size 189 KB
  • Create Date September 30, 2021
  • Download