คำสั่งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 01/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Version
  • Download 3
  • File Size 58 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download