โครงการที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เอกภพ จันทร์สุคนธ์ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา  ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เอกภพ จันทร์สุคนธ์ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนฯ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง – คณะวิทยาการจัดการ

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ
วรลักษณ์ สุริวงษ์ – คณเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อารยา บุญศักดิ์ – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
พึงรัก ริยะขัน- คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
พึงรัก ริยะขัน- คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากฯ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ประภาศิริ ใจผ่อง – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่