จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม แกรนวังทอง โรงแรม เนเชอรัลปาร์ค เดอ วังทอง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกันระดมความคิดเห็นของวัตถุประสงค์หลักที่ต้องบรรลุต่อแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ตามประเด็นขอบคุณทุกท่านมากๆ ค่ะ 🙏🏻