การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564) แบบออนไลน์ (Zoom)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564)วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยจะประชุมหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม กองนโยบายและแผนจะดำเนินจัดส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ