การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา
และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการเป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ 🙏🏻