การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project Manager) ของทุกโครงการ

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project Manager) ของทุกโครงการ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Meeting
ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
นำโดยท่าน ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ PM โครงการในครั้งนี้