การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 24 (3/2564)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 256 เวลา 9:00 น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร /ผู้ทรงคุณวุฒิ/และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 24 (3/2564)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)