อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แบบออนไลน์ (zoom)

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.56 น.
ผศ.ดร.ชุมพลเสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แบบออนไลน์ (zoom)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นเวลา 20.15 น. และจะมีการชี้แจงครั้งที่ 2 และ 3 ต่อ สว. และ อนุกรรมาธิการ
โดยชี้แจงแบบออนไลน์ (zoom) ทั้งหมดด้วยสถานการณ์โควิทขอขอบคุณเบื้องหลังทีม IT ที่ต้องเฝ้าระวังระบบภาพ/ระบบไฟฟ้าและระบบ wifi