กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

🗓วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

📝กองนโยบายและแผน ดำเนินปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)” ณ หอสมุดอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)