โครงการ “วันราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ.2565

💐วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น.นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ “วันราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ.2565ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว