ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มรพส. 2565-2569

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▶️ขอเชิญ ผู้บริหาร , คณาจารย์ , เจ้าหน้าที่ , พิบูลสงครามร่วมประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มรพส. 2565-2569
📅ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
🕜เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลเเก้ว
🔴ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom (Meeting ID : 913 5706 0859 Passcode : 060859)