ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1/2565)

📆วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30-15.30

🖋กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1/2565)

🏙 ณ ห้องประชุม ท.309 อาคารทีปวิชญ์และประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom